Se alla

Biblioteken

Språkkunskaper lägger grunden för fortsatt lärande och utbildning

Få saker är viktigare om man vill ge människor jämlika villkor än att stimulera läsning. Språkkunskaper lägger grunden för fortsatt lärande och utbildning, och för individens framtida möjligheter i arbetslivet. Men bibliotek är mycket mer än en samling böcker. På biblioteket kan du få hjälp att söka information, och stöd att bildas och utbildas.

Läsfrämjande verksamhet för barn och unga

Biblioteken ska vara utåtriktade, med läsfrämjande verksamhet för barn och unga.

Värna stadsdelsbiblioteken

Värna stadsdelsbiblioteket och alla bibliotek i hela kommunen. Alla norrköpingsbor ska ha nära till ett bibliotek.

Värna om skolbiblioteken

Tillgången till läromedel av olika slag är ytterligare en viktig faktor i en god lärmiljö. Läsförmågan är avgörande för möjligheten till vidare studier, utveckling i arbetslivet och förmågan att aktivt delta i samhället. Lusten att läsa lägger grund för kreativitet och vetgirighet. Det är därför av yttersta vikt att bibehålla och ytterligare öka den höga kvaliteten på våra skolbibliotek.