Se alla

Fritid, idrott och föreningsliv

Tiden efter skoldagen är viktig

Genom att unga skapar meningsfulla fritidsaktiviteter ökar deras delaktighet i samhället. Föreningslivet och idrotten formar många unga ledare och lär ut ansvarstagande. Vuxna förebilder utanför hemmet och skolan kan vara viktiga komplement för ungdomar som söker stöd på väg mot vuxenlivet. Samtidigt finns fler vuxna som kan slå larm mot normbrytande beteende.

Kvälls- och helgöppna fritidsgårdar

Även tiden efter skoldagen är det viktigt att barn och unga ges möjlighet till en meningsfull fritid. Vi vill ha fler fritidsgårdar där våra barn och unga kan vistas och umgås under trygga former tillsammans med duktig personal som är goda förebilder.

Lika villkor för flickor och pojkar

Jämställdhet i idrott och föreningar innebär att flickors aktiviteter ska få samma stöd som pojkars. Fritidsgårdars verksamhet måste möta både tjejer och killars behov och utmaningar. I vår kommun ska det vara lika naturligt att stötta flickors som pojkars idrottsutövande. Det är också viktigt att synliggöra tjejers andra fritidsintressen, och att kommunen erbjuder ett relevant stöd till andra typer av ideella föreningar och organisationer än just de som ryms inom idrotten.

Lätt att prova-på

Det ska var lätt att prova olika fritidsaktiviteter, med lovaktiviteter och andra prova-på-aktiviteter som kommunen stödjer. Idrotten ska präglas av tillgänglighet och mångfald, där alla känner sig välkomna.

Bättre underhåll sparar pengar i det långa loppet

Vi vill fortsätta arbetet med att komma i kapp med underhållet av kommunens idrottsanläggningar.