Se alla

Insatser för personer med funktionsnedsättning

Prioritera insatser för personer med funktionsnedsättning

Människor är olika, och vår funktionalitet varierar. Det gör den även under livets olika skeden. Vem som helst kan få en funktionsnedsättning, vid födseln eller senare i livet. Funktionshinderpolitik berör oss alla, det är en fråga om mänskliga rättigheter.

Prioritera insatser för personer med funktionsnedsättning

Norrköping ska prioritera åtgärder för att skapa mer frihet och fler möjligheter för personer med funktionsnedsättning. I Norrköping ska tillgänglighet finnas för alla.

Leva på lika villkor

Insatser enligt lagen om stöd och service (LSS) till personer med funktionsnedsättning har varit ett prioriterat område för Liberalerna allt sedan vi genomdrev reformen 1994 i riksdagen. Personlig assistans har gett möjlighet till människor att själva bestämma över sina liv och röra sig fritt i samhället. De inskränkningar som skett av regeringen på nationell nivå måste rullas tillbaka.

Uppvärdera daglig verksamhet

Att ha ett arbete eller sysselsättning är viktigt för de flesta. Det är skönt att ingå i en gemenskap och att ha aktiviteter tillsammans med andra kan göra vardagen meningsfull. Vi vill att daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning ska vara så likt en arbetsplats som möjligt. Därför ska det finnas fika för alla deltagare, precis som i fikarummet på ett jobb. Stimulansersättningen bör räknas upp varje år och deltagarna få uppskattning för sin insats.