Se alla

Norrköpings flygplats

Inget är bättre än att landa på hemmaplan

Behåll och utveckla Norrköpings flygplats.

Norrköpings flygplats har en lång historia och en spännande framtid. Norrköpingsbor älskar att flyga från den, och än mer att landa på hemmaplan. Samtidigt går utvecklingen av drönare och elflyg rasande snabbt. Norrköping är ett forskningsnav för flyg och flygsystem, med stark finansiering från EU. Flygplatsen ska självklart utvecklas för framtidens inrikesresor, eldriven flygtrafik och drönarflyg.