Se alla

Utan företag stannar Norrköping

Vi behöver vara öppna och välkomna nya arbetsplatser – av alla sorter

Egenförsörjning leder till frihet och självständighet. Våra lokala företagare och alla deras medarbetare är centrala för att kommunen ska kunna investera i välfärden. Det är arbetsplatserna i Norrköping som skapar tillväxten. Det är tillväxten som gör att fler Norrköpingsbor kan betala skatt som utgör resurserna till en bättre skola, hemtjänst och sociala insatser till utsatta barn och kvinnor.

Öka tryggheten för företagare

Kraftfulla åtgärder för att minska brottsligheten och höja säkerheten för våra företagare. Detta ska ske i nära dialog med näringslivet.

Personal med rätt kompetens

För att företagen i Norrköping ska hitta personal med rätt kompetens krävs ett väl fungerande utbildningssystem.

Mark för jobb

Utveckla industriområden och arbeta för att etablering av större arbetsgivare. Vi vill öka tillgången på verksamhetsmark i kommunen så att fler arbetsplatser skapas.

Lättare och billigare markupplåtelse

Vi vill se över och förenkla reglerna och tidsperioderna för hyra av kommunal mark till bland annat uteserveringar.

Öka stödet och minska kommunalt regelkrångel

Förkorta handläggningstider och förenkla rutiner för att utveckla servicen till näringslivet och företagandet. Utbilda kommunens handläggare om företagandes villkor och förutsättningar.

Underlätta för pop-up-verksamheter

Vi vill göra det lättare för foodtrucks, foodbikes och andra pop-up-verksamheter att finnas i Norrköping. Därför ska regelverk och kostnader för att bedriva sådana verksamheter i Norrköping ses över i syfte att göra det både enklare och billigare.

Enklare företagsetableringar

Vägen till etablering i Norrköping ska vara tydlig, snabb och fullt uppbackad av kommunen. Utvärdering och anpassade lösningar ska vara en del av paketet.

Snabb återkoppling från kommunen

Näringslivet är beroende av konkret feedback och korta svarstider av kommunen. En lista ska göras med skarpa svarstider för till exempel tillståndsförfrågningar, svarstider som ej ska överskridas.

Lärlingsutbildning

Öka samverkan mellan skola och näringsliv för att utveckla lärlingsutbildningar och lärlingsanställningar. Lärlingsutbildning är en bra form av utbildning, särskilt för den som är skoltrött och snabbt vill komma ut i yrkeslivet. Vi vill ta initiativ till fler lärlingsanställningar, som erbjuds av kommunala verksamheter eller privata företag.

Ungt företagande stimulerar kvinnors entreprenörskap

Kvinnors entreprenörskap i Sverige och i Norrköping ligger lågt i jämförelse med andra EU-länder. Forskning visar att tjejer som fått möjlighet att driva UF-företag, i betydligt större utsträckning startar företag än kvinnor utan UF-bakgrund. Därför ska kommunen uppmuntra till att UF (Ung företagsamhet) finns som tillval på så många gymnasieskolor som möjligt.

Förtur i bostadskön för dem med arbete

Personer som bor utanför Norrköping och vill flytta till kommunen ska få förtur i bostadskön framför andra personer som också bor utanför Norrköping, om de har ett arbete.