Se alla

Värdig omsorg för äldre

Ingen ska behöva dö ensam

Norrköpings äldreomsorg ska vara präglad av trygghet, integritet och värdighet. Det är de årsrika själva som bäst vet hur de vill leva sitt liv.

Eget hemtjänstteam till varje omsorgstagare

Idag möter en omsorgstagare i snitt 16 olika personer under en tvåveckorsperiod. Det är oacceptabelt. Det är när samma person knackar på dörren varje dag som omsorgstagare och omsorgspersonal kan bygga en relation och känna en ömsesidig trygghet. Liberalerna vill införa ett eget hemtjänstteam och minska antalet personer kring varje omsorgstagare.

En hemtjänst där alla pratar svenska

För äldre är det en trygghet att kunna kommunicera med någon som behärskar sitt eget språk. Liberalerna vill ställa krav på att personalen har tillräckliga kunskaper i det svenska språket.

Inför en oberoende äldreombudsman

Ett sätt att stärka årsrikas ställning är att införa en lokal, oberoende äldreombudsman. Äldreombudsmannen kan dels ge vägledning om vilken hjälp man kan få, och hur man klagar om man inte är nöjd, dels göra egna granskningar av äldreomsorgens kvalitet.

Du har rätt att välja vårdgivare

Vårdval och en mångfald av vårdgivare bidrar till ökad tillgänglighet, kortare vårdköer och effektivare användning av vårdens resurser. Lagen om valfrihet (LOV) har flyttat makten till de som står närmast vården och de individuella förutsättningarna. Det vill vi fortsätta att värna om.

Bo och äta bra som äldre

Aktuell forskning visar att många äldre upplever otrygghet, ensamhet och nedstämdhet. En del saknar aptit och riskerar undernäring. Vi vill utveckla olika former för måltider för äldre för att förbättra livskvaliteten. Ett exempel är måltidsvänner. Vi vill skapa volvontärförmedling med måltidsvänner så att äldre i ofrivillig ensamhet får möjlighet att äta tillsammans med en volontär.

Involvera civilsamhället mer mot ensamheten

Ofrivillig ensamhet kan vara farligare för hälsan än både alkohol och tobak. Samarbetet med civilsamhället ska utökas genom till exempel föreningsbidrag för att motverka ensamhet.

Träningscheck till 75+

Vi vill att alla som är 75 år eller äldre ska få en träningscheck för att hålla igång kroppen. Ett lårbensbrott kostar samhället ca en halv miljon kronor utöver den tragedi det utgör för den drabbade. Balansträning, fallprevention och styrketräning är viktigt.