Se alla

Vindkraft vs. Kärnkraft

Hellre ett kärnkraftverk, än flera skogar av vindkraftverk

Liberalerna Norrköping säger nej till industriell vindkraft i vår kommun. Energi måste alltid finnas när, och där, människor behöver den. Endast kärnkraften är planerbar, fossilfri och kan byggas ut i stor skala.

NEJ TILL Vindkraftsindustrier

Företag, markägare och de boende behöver tydliga besked om förutsättningarna vad gäller vindkraftsindustrier. Därför vill vi att översiktsplanens vindkraftstillägg ska revideras. Vi vill stoppa den industriella vindkraften i Norrköping. Naturen är värd att bevara. Innan lagstiftningen ändras till att de som drabbas har rätt till full ekonomisk kompensation och det finns garantier för att vindkraftentreprenörerna återställer marken efter sig, måste lokala politiker agera för kommunens och dess invånares bästa.

Ja till kärnkrafT

Kärnkraften är en viktig del av det fossilfria energisystemet. Kärnkraften är planerbar och den bidrar starkt till stabiliteten i elsystemet. Kärnkraftverkens stora bidrag till elproduktionen och deras stabila produktion är viktiga för att elöverföringen ska fungera och för att väderberonde elproduktion ska kunna tas om hand.

Utvecklingen av kärnkraften hämmas av att det finns politiska mål om att elproduktionen ska bli helt förnybar. I Sverige får det inte finnas mer än 10 reaktorer. Reaktorer får heller inte byggas på nya platser. Det här gör att det idag inte byggs någon ny kärnkraft i Sverige trots ett stort behov. De begränsningarna ska bort. Spelreglerna för de fossilfria energislagen ska vara jämförbara. Målen behöver ändras. Energin vi använder ska vara fossilfri och täcka Sveriges stora behov av elproduktion.